Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Wiadomo, że w większości przypadków rynkowa wartość pojazdu który w swojej histori ma odnotowany udział w kolizji znacznie spada. Będzie ona niższa niż takiego samego pojazdu ale bezwypadkowego. Na takim problemie w roku 2001 skupił się Sąd Najwyższy. SN zadał sobie pytanie czy odszkodowanie należne za uszkodzenie samochodu obejmuje oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie, przy założeniu, że naprawa była prawidłowa, a zmniejszenie wartości samochodu nastąpiło wskutek jego uszkodzenia. SN w swojej uchwale stwierdził :

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. „

Oznacza to, że co prawda po prawidłowo wykonanej naprawie auto odzyskuje sprawność techniczną sprzed kolizji, jednakże nie odzyskuje w pełni wartości handlowej. Cena sprzedażowa pojazdu maleje na skutek faktu , że jest to pojazd powypadkowy.. I to także tej różnicy , oprócz naprawy szkody, mogą dochodzić od zakładu ubezpieczeń poszkodowani właścicele pojazdów. Należy zwrócić uwagę również na to , że utrata wartości handlowej będzie malała wraz z wiekiem auta. Więcej na wartości handlowej utraci auto roczne niż 10 letnie. Nie oznacza to jednak , że w przypadku auta 10 letniego i starszego utrata wartości handlowej wogóle nie występuje . Wydaje się, że w przypadku pojazdów starszych potrzebna jest ocena konkretnego przypadku z uwzględnieniem warunków rynkowych, tzn. porównania różnic w cenach pojazdów bezwypadkowych i powypadkowych.

Każdy poszkodowany może więc wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania również (dodatkowo) z powodu utraty wartości handlowej pojazdu.